Tillbaka

Flyktingar i sjönöd

Lastfartyget MS Tampa från det norska rederiet Wilh. Wilhelmsen, på väg från Freemantle till Singapore, hörsammade den 26 augusti 2001 ett meddelande från den australiska sjöräddningen om att ett fartyg råkat i sjönöd på internationellt vatten mellan Indonesien och den australiska ön, Julön.

Fartyget visade sig vara en överfull träbåt omkring 25 meter lång. Ombord på båten trängdes 433 människor, de flesta afghaner. Kapen Arne F. Rinnan beslöt att låta alla på det sjunkande fartyget komma ombord på MS Tampa men problem uppstod då de australiska myndigheterna vägrade att låta det norska fartyget segla in på australiskt territorialvatten för att söka hjälp.

Brist på mat, kläder, mediciner och tillfredsställande sanitära förhållanden gjorde allteftersom situationen på fartyget outhärdlig. Flera av de asylsökande inledde en hungerstrejk och hotade med att hoppa i sjön om inte fartyget ofördröjligen gick till Australien. Kapen Arne F. Rinnan anmodade de australiska myndigheterna att omedelbart bistå de ombordvarande med mediciner och nödhjälp, vilket de inte kunde lova. På grund av den rådande situationen ombord på MS Tampa och den överhängande faran för människors liv beslöt kapten Arne F. Rinnan att den 29 augusti skicka ut en internationell nödsignal och styra kurs mot Julön.

Australien vägrar låta de asylsökande gå iland

Utanför Julön bordades MS Tampa av en specialstyrka från Australien som tog kontroll över fartyget. De australiska myndigheterna vägrade att låta de asylsökande gå iland då de fruktade att de skulle söka politisk asyl. Kapen Arne F. Rinnan hävdade att säkerheten ombord inte var tillfredsställande och vägrade att gå ut med fartyget på internationellt farvatten förrän flyktingarna hade stigit iland. Både det norska rederiet och den norska regeringen stödde kaptenen i hans beslut. Den australiska regeringens hantering av situationen uppmärksammades stort av media och ledde till en storm av protester från myndigheter och människorättsorganisationer världen över.

En första lösning på de fastlåsta positionerna kom den 1 september 2001 och innebar att den lilla stillahavsön Nauru skulle ta emot en del av flyktingarna medan deras asylansökningar blev behandlade. Australien har bistått Nauru ekonomiskt för att driva flyktingläger på Stillahavsatollen men många har rapporterat om de svåra förhållandena på ön och flera av flyktingarna har hungerstrejkat i protest mot de dåliga levnadsvillkoren i lägren.

De sista kvarvarande nio båtflyktingarna fick flyktingstatus av myndigheterna på Nya Zeeland och tillstånd att komma till landet under senare hälften av 2004. Allt som allt har Nya Zeeland tagit emot 209 personer av de 433 skeppsbrutna som räddades ombord på MS Tampa. Av de resterande båtflyktingarna bor idag 28 i Australien, sju i Sverige och två i Norge. 186 personer har återvänt till hemlandet och en person avled på Nauru.

Det norska rederiet tilldelas Nansenpriset

Under en ceremoni i Oslo på den internationella flyktingdagen, den 20 juni 2002, blev kapten F. Rinnan, hans besättning på MS Tampa och ägaren för det norska rederiet Wilh. Wilhelmsen ASA tilldelade det årliga Nansenpriset av FN:s flyktingkommissarie Ruud Lubbers i närvaro av den norska drottningen Sonja och statsministern i Norge, Kjell Magne Bondevik.

De tilldelades priset för att ha respekterat internationella överenskommelser om att rädda människor i sjönöd. Sådana räddningsaktioner sker ofta för att rädda livet på flyktingar och asylsökande på flykt från förföljelse och övergrepp i bräckliga farkoster för att komma i säkerhet. Även om kapten Arne F. Rinnan riskerade stora förseningar och ekonomiska förluster för rederiet och trots att lastfartyget inte var utrustat för att ta emot en stor grupp passagerare så valde kapten Rinnan att ändra kurs för att rädda båtflyktingarna.

Nansenpriset har delats ut sedan 1954 till personer och organisationer som gjort särskilda insatser för att hjälpa flyktingar.

Du kan läsa mer om Nansenpriset på www.unhcr.se eller www.unhcr.org eller på faktawebben under 3.4, Din första lägenhet.

Arne Rinnan, kapten på MS Tampa.
Arne Rinnan, kapten på MS Tampa.